Interim management
Hyra personal

Interim Management - Academic Resource

Vi har på Academic Resource en lång erfarenhet inom Interim Management och har genom åren framgångsrikt skapat värden till våra kunder.
Vi kan genom stort nätverk och smidiga processer snabbt matcha era behov till rätt kompetens. 

En konsult inom Interim Management hos Academic Resource är en:
- Expert inom sitt område med en problemlösande karaktär.
- Utförare på chefs- och ledar nivå inom sin kategori.
- Klarsynt individ med förmåga att anpassa sig till nya miljöer och som levererar ett bra resultat.
- Operativ chef med driv och energi.

När kan det lämpa sig att ta ni en konsult inom Interim Management?
- Vid projektbasis när man snabbt vill lösa en problembild.
- Vid expansion.
- Vid behov av att fylla en chefsbefattning med kort varsel.
- Vid fusion, börsintroduktion eller förvärv.
- Vid implementeringar av nya system
- Vid sjukskrivning, föräldraledighet eller pensionsavgång.
- Vid avlastning under pågående rekrytering av ny personal.
- Vid kompetensförstärkning vid hög arbetsbelastning.

Hur går det till?
Som kund betalar ni endast arvode för inhyrd konsult.
Om vi inte hittar rätt konsult för er utgår naturligtvis ingen kostnad.  

För att ni skall få bästa möjliga hjälp med era personalbehov av oss, har vi uppdelat Interim Management på våra affärsområden Ekonomi & Finans och Administration.
Det borgar för att ni kommer i kontakt med någon hos Academic Resource som verkligen kan ditt affärsområde för bästa möjliga matchning och utmaning.
Det oavsett om du söker efter rätt konsult eller själv är intresserad att tjänstgöra som konsult hos Academic Resource inom Interim Management.

Inom Ekonomi & Finans finner ni följande vanligaste förkommande tjänster:
CFO
Ekonomichef
Controller
Redovisningschef
Chefs Controller
VD 

Inom affärsområdet Ekonomi & Finans är ni välkomna att kontakta:
Madelene Öhrn Affärsområdeschef 0707-40 04 86

eller på kontorsnumret 08-545 539 90.
De har mångårig erfarenhet och kunskap inom sitt affärsområde och kommer ge er bästa möjliga uppbackning.

Inom affärsområdet Administration finner ni följande vanligaste förekommande tjänster:
HR-Chef
Inköpschef

Inom Administration är ni välkomna att kontakta:
Carin Helander Affärsområdeschef 0707-40 04 85 eller
Fanny Kjellberg Rekryteringsansvarig 0722-51 70 53
eller på kontorsnumret 08-545 539 90.
De har mångårig erfarenhet och kunskap inom sitt affärsområde och kommer ge er bästa möjliga uppbackning.

Vi lever våra kärnvärderingar: Långsiktighet, Engagemang och Värdeskapande.